حتما برای شما در نویسندگی پیش آمده بخواهید پاورقی یا توضیحی زیر صفحات ورد اضافه کنید
مثلا از حدیثی استفاده کرده اید و میخواهید مثل کتابها در پاورقی با درج عدد منبع حدیث را توضیح دهید!
پاورقی ها با اعداد 1 ، 2 ، 3 ، ... شماره گذاری شده و به صورت زیر عمل می کنیم :
1 درون سند و بعد از عبارتی (یا کلمه ) که می خواهید پاورقی مربوط به آن را اضافه کنید ، کلیک نمایید.
2 روی سربرگ References کلیک کنید.
3 روی گزینه Insert Footnote همون جایی که آیکن AB هستش کلیک کنید.
برنامه شماره مربوط به پاورقی را در متن سند و در پاورقی نشان خواهد داد.

نکته : برای اینکه پاورقی در صفحه جدید دوباره از شماره یک شروع بشه باید مراحل زیر را انجام بدین :
1 ـ روی سربرگ References کلیک کنید.
2 ـ روی فلش کوچک سمت راست در زیرسربرگ footnotes کلیک کرده یک پنجره باز میشه در قسمت format و در زیر قسمت numbering گزینه restart each page رو انتخاب کنید.