سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آذر ماه، افزایش 76 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران

در پایان معاملات آذر ماه 98،  شاخص کل با 49000 واحد افزایش نسبت به آبان 98، به رقم 353997 واحد رسید  که 07 / 16 درصد افزایش را نشان می دهد.

شاخص بازار اول با 32575 واحد افزایش به رقم 253362 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 113324 واحد افزایش عدد 737550 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 75 / 14 درصد و 15 / 18 درصد درصد افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شدند.

همچنین شاخص کل هم وزن با 24112 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 111891 واحد رسید و با 47 / 27 درصد افزایش نسبت به ماه قبل همراه شد.

در سومین ماه از پاییز98، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 432151 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به آبان 98، 76 درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد 82215 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 10 میلیون و 153 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 61 درصد و 71 درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

این درحالی است که تعداد 3720 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل 38406 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت به ترتیب با 66 درصد و 8 / 67 درصد افزایش نسبت به ماه  گذشته همراه شد.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 3 میلیون و 12 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل 2966 میلیارد ریال معامله شد و به ترتیب  54 درصد  کاهش و 56 درصد کاهش نسبت به مهر ماه داشته است.

همچنین در بازار مشتقه، تعداد 917 هزار قرارداد به ارزش 284 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  با 99  درصد و 2 / 22  درصد کاهش نسبت به ماه گذشته همراه شد.
      

در اولین روز زمستان، خرید بیش از 22604 میلیارد ریال اوراق بهادار

شاخص کل با 2724 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 356721 واحد رسید.

شاخص کل هم وزن با 965 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 112856 واحد رسید.

شاخص بازاراول با 2128 واحد افزایش به رقم 255490 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 4873 واحد افزایش رقم 742423 واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادر ملو، ملی صنایع مس ایران، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، توسعه معادن و فلزات،‌فولاد خوزستان، پتروشیمی پارس و پتروشیمی نوری به نام خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانک تجارت، بانک صادرات، سرمایه گذاری نیرو، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، سرمایه گذاری سایپا، سرمایه گذاری خوارزمی، فولاد مبارکه اصفهان، بانک اقتصاد نوین، سایپا و توسعه صنایع بهشهربه نام خود ثبت کردند.