ببوسم خاک پاک جمکران را
تجلی خانه پیغمبران را
مرا از غم به مشهد را دور است
اگر چه خواهرت سنگ صبور است
فدای عصمت معصومه گردم
که ایوانش سراپا غرق نور است
مرغ دلم راهی قم میشو
در حرم امن تو گم میشود
عمه سادات سلام العل
روح عبادات سلام العلیک
کوثر نوری به کویر قم
آب حیات دل این مردمی
عمه سادات بگو کیستی
فاطمه یا زینب ثانیستی
از سفر کربلا آمدی
یا که به دنبال رضا آمدی
من چه کنم شعله داغ تورا
درد وغم شاه چراغ تورا
کاش شبی مست حضورم کنی
باخبر از وقت ظهورم کنی
کاش جاروکشی صحن نصیبم میشد
دل من خادم مولای قریبم میشد
میدونی میخوام چیکار کنم
میدونی میخوام کجا برم
میخوام برای کفترا
یه خورده گندم ببرم
اونجا که گنبدش طلاست
با کفتراش پر بزنم
دوسش دارم امامه
در خونشو در بزنم
بعضی شبا توخونمون
بابام به مادرم میگه
میخوام برم امام رضا
به خدا دلم تنگه دیگه
بابام میگه امام رضا
مریضا رو شفا میده
دوای درد مردمو
از طرف خدا میده
میخوام برم به مشهدو
یه هفته اونجا بمونم
توحرم امام رضا
نماز حاجت بخونم
بهش بگم امام رضا
مریضا رو شفا بده
دوای درد مردمو
از طرف خدا بده