کاش بودیم! کاش بودیم آن زمان که تو تنهای تنها، در میان دشمنانی بودی که به تنهایی¬ات می¬خندیدند! کاش بودیم و در زیر نگاه آسمانی تو، جانِ یک¬باره که سهل است، هفتاد باره جان را فدای تو می-کردیم! کاش بودیم و با یاریت میخریدیم آنچه را که دشمنانت فروختند! «فیالیتنی کنتُ معکم فافوز فوزاً عظیماً»:« پس ای کاش با شما می بودم و با شما به رستگاری می رسیدم»؛ مفاتیح الجنان، زیارت مطلقه¬ی امام حسین علیه السلام.»و در زیر سایه¬ی تو بودن،
به هم¬راه خشنودی خدا و پیامبر صلی¬الله¬علیه¬و¬آله.آری! فروختند و چه ارزان هم فروختند! یکی به بهای ملک ری و دیگری برای کیسه¬ای گندم! کاش آنان که شمشیر کینه¬ی پدرت را به روی تو و فرزندانت کشیدند، قدر نعمت یاری تو را می¬دانستند!
کاش این تنها آرزو نبود و می¬توانستیم در یاری تو دستانت را به دست گیریم و خدا را خشنود کنیم! میدانی ای حجت خدا! خدا تو را و یاری ات را بسیار دوست می¬دارد؛ چرا که یاری برگزیدگان درگاهش را یاری خود دانسته است و به یاورانشان، بشارت های نیک داده.
مولای من! کربلا غمی شد جاودان و آرزوی یاری تو، رؤیایی بی¬کران؛ لیک ما ناتوانان، مهدی علیه¬السلام را نیز فراموش کرده¬ایم. مگر امام زمان ما نشانی از غربت جدّ مظلومش ندارد؟! آیا دشمنانش کم¬اند؟!
آیا کسی هست که هر روز حتی به قدر ساعتی به یاد غربت او آشفته گردد و اشک غم بریزد؟ غیبت دردناک است. بنشینی و ببینی مادرت را چگونه شهید کرده¬اند؛ پدرت چه¬طور شهید محراب شده؛ نیاکانت چگونه بر دشت¬ها، در خون تپیده¬اند؛ این ها همه سخت است. چشمانمان را بگشاییم. زمین که هیچ¬گاه از حجت خدا خالی نمی¬شود.
اگر قصد یاری مولایمان حسین علیه¬السلام را داریم، اکنون فرزند او حضرت مهدی علیه¬السلام زنده است؛فرزند آخرین ِحسین علیه¬السلام. همان که هر روز، اشک به چشم دارد و برای من و تو به درگاه خدا استغفار می¬کند.
پس حواریان مهدی کجایند؟ یاوران مهدی به سوی خدا، همانان¬اند که دوست دارند خدا را یاری کنند. و خداوند خود آموخته است که چگونه می¬توان او را یاری کرد:? ای کسانی که ایمان آورده¬اید! یاوران خدا باشید؛ همان گونه که عیسی بن مریم حواریان را گفت: کیان¬اند یاوران من به سوی خدا؟ ? پس اگر کسی می¬خواهد خدا را یاری کند، باید امروز حجت خدا را یاری کند.