نوع شیطان‏ پرستی جدید به ایران طی یک بازده زمانی ده ساله با چند وقفه کوتاه راه نفوذ خود را پیدا کرد. مهم‏ترین عامل ورود شیطان‏ پرستی به ایران، رواج یافتن میل جوانان به استفاده از موسیقی متالیکا و ساز گیتار برقی بوده است که هرچند به صورت زیرزمینی و غیرمجاز بوده و مفاهیم آن سرشار از مفاهیم شیطان‏ پرستی می‏باشد. اقدام تأمل برانگیز و بسیار غیرمسئولانه متولیان امر (دوره اصلاحات)، در صدد صدور مجوز برای گروه‏ها، آلبوم‏ها و کتاب‏های اشعار موسیقی متالیکا نیز نقش اساسی را در جلب توجه عمومی مخاطبین جوان به این نحله انحرافی فراهم آورد. این در حالی است که آورندگان شیطان ‏پرستی به ایران شامل افراد و گروه‏های زیر می‏باشند: تحصیل‏کرده‏ها و سرخورده‏های اجتماعی در خارج از کشور که دچار خسارت و شکست‏های سنگین مادی یا معنوی شده بودند.
فعالیت فعلی این گروه‏ها و دیگر گروه‏های شیطان‏پرست :
تحرک در اینترنت  ترویج نمادها  ترویج متالیکا
پارتی‏های شبانه  همکاری با سلطنت‏طلب‏ها
اقدامات و رفتارهای شیطان‏پرستان
بی اعتقادی به خدا، دین، آخرت، پیامبران و...
اهانت به کتب مقدس و مخصوصاً کتاب انجیل که معمولاً آن را یا پاره می‏کنند و یا می‏سوزانند.
اهانت به علامت‏ها یا اشیاء و یا اماکن مقدس، مثلاً برعکس کردن صلیب حضرت مسیح(ع)، اهانت به قبله‏ و...
اغفال دختران با اقدام به آزار و اذیت و رابطه جنسی همراه با خشونت با آنها به خاطر عقاید ضد زنی و .....
کشتن و آزار حیواناتی مانند سگ، گاو، گوسفند و گربه به صورت دار زدن، سر بریدن، سوزاندن و...
برگزاری مراسم خودزنی و بعد از آن خوردن خون خود یا دیگری.