از جمله اهداف پلید گروه ها و فرقه های شیطان پرستی، القا و انتقال مفاهیم و مطالب انحرافی در قالب نمادهای تصویری، یارگیری و تشکیل گروه‏های مختلف در سراسر دنیا چرا که استفاده از نمادها خود نوعی جذب به گروه محسوب می‏شود، و اعمال شیطان پرستی اعمال و مراسم مختلفی به عنوان شیطان پرستی انجام می‏گیرد که اینجا به ذکر نمونه‏های مهم‏تر آن می‏پردازیم:
- مناسک جنسی: مهم‏ترین اعمالی که بر اجرای آن مداومت جدی دارند، اعمال جنسی است. آنان پس از انجام این کار از شیطان کمک میخواهند. این عمل همراه با خشونت می‏باشد به طوری که می‏توان عملکرد آنها را ناشی از مشکلات روحی و روانی چنین افرادی دانست، یعنی افرادی که به علت طرد شدن از جامعه یا آزار دیدن در دوران کودکی، نوجوانی و حتی جوانی، نوعی بیماری روانی پیدا کرده و با چنین اعمالی سعی در جبران آن دارند. مناسک جنسی در میان شیطان ‏پرستان موجب به وجود آمدن بیماری ایدز که شایع‏ترین بیماری‏ها در میانشان می‏باشد می‏توان اشاره کرد و عمده‏ترین نشانه‏های آنان را هم می‏توان در تجاوز، قتل به ویژه در تجاوز به کودکان و نوجوانان همراه با قتل دنبال کرد.
- مراسم عضویت یک عضو جدید: این مراسم مجموعه‏ای است کارهای مختلف که توسط کشیش کلیسای شیطان‏ پرستان و یا همسر وی انجام می‏شود. این عمل، در جادوگری نیز وجود دارد. در این مراسم، پنج بوسه‏ی مقدس وجود دارد که بر بدن شخص عضو شونده زده که باعث خیر و برکت، تقدیس او در بین شیطان ‏پرستان، تشکر از وی به منظور عضو شدن و در نهایت قبول فرد، خواهد شد.
- مراسم نماز سیاه یا نماز جماعت سیاه: این مراسم، یکی از مهم‏ترین مراسم شیطان است که در کلیسای شیطانی انجام می‏شود و دقیقاً همانند مراسم عشاء ربّانی مسیحیت می‏باشد با این تفاوت که تمام کارها برعکس انجام می‏شود. کشتن کودکان، ریختن خون معصومان و باکره‏ها و خواندن دعاهایی با مضامین متفاومت از جمله اعمال آنها می‎‏باشد. در این مراسم که از پلیدترین مراسم آنان می‏باشد، نمادهای مختلف شیطانی همچون ستاره‏ی پنج پر وارونه، جمجمه، شراب، خون، شمع و پارچه‏های سیاه، آتش‏دان و... دیده می‏شود.
- مراسم حج شیطان ‏پرستان یزیدیه: یزیدیان علاوه بر روزه‏های عمومی و خصوصی، نماز و زکات با تفاسیر خاص خود که مخالف ادیان الهی است، مراسم حجی دارند که در آن مرقد شیخ عدی را کعبه قرار داده و مراسم خون را با خوردن شراب، قرص‏های مخصوص، شادی کردن در روز 15ماه سپتامبر شرقی آغاز می‏کنند که تا پنج روز ادامه دارد. امروزه لالش یکی از پرستش‏گاه‏ها و محل انجام مراسم حج شیطان‏ پرستان یزدی، می‏باشد. از جمله اعمال مهم این حج، پرتاب دستمال به سنگ برجسته‏ای است؛ این مرحله از اصلی‏ترین مراحل حاجی شدن همراه با چشمان بسته با فاصله‏ای هفت متری دستمال سیاه بزرگی را به طرف سنگ پرتاب می‏کنند. اگر شخصی سه بار موفق شود این عمل را انجام دهد، حج آن شخص قبول است در غیر این صورت باید دو روز بعد بازگردد و مجدداً این کار را انجام دهد.
- موسیقی شیطان ‏پرستان: توصیه‏ای که شیطان ‏پرستان در مورد موسیقی می‏کنند: شنیدن آهنگ‏های تند، همواره با خشونت است که وحشت و نفرت را با خود دارد.
- مراسم قربانی کردن: در شیطان‏ پرستی جدید قربانی کردن مفهومی ندارد؛ اما برای آنان که هنوز پیرو شیطان‏ پرستی قدیمی و قرون وسطایی هستند، این کار در تاریکی شب انجام می‏شود. قربانی توسط آب مقدس غسل داده می‏شود و بر روی محراب خوابانده می‏شود. البته قربانی قبل از انجام مراسم بیهوش می‏شود و در کامل‏ترین مراسم قربانی کردن برای شیطان، پس از کشته شدن و نوشیدن خون وی، توسط آتش سوزانده می‏شود. در این مراسم خواندن وِردهای مخصوص و بی‏معنا و بعضی اوقات عِبری، انجام می‏گیرد.