یکی که دلش شکسته ؛ گوشه ی خونه نشسته
دخیل دردهاشو بسته ؛ عاشق دلخسته
نشون به این نشونه... هنوز صداشو به تو میرسونه
ببین ؛ دلم خونه!
منتظر یه اشاره ام
هرچی که دارم بزارم!
دلمو زیارت بیارم
منی که آوارم
دلم اگه بی قراره
چشام اگه هی میباره
ولی دلم غم نداره
آقام دوستم داره
خدا شاهده برای امام جونمو میدم!
میدونم رو سیام
من اگه بی وفام
ولی عشقم اینه
عاشق این آقام!
میشه شاهی کنی؟ منو راهی کنی
هرکی حاجت روا شد گدا اومد! پادشاه شد...
دیگه بهتر از این بلد نیستم آقا ببخش...
خوردم آقا دونه ات که شدم دیوونه ات...