نمیدونم نمیدونیم یا خودمونو زدیم به نفهمی!
این کلمات را در گوگل سرچ کنید: زنان ایران باستان

چی پیدا شد؟

تصاویر بی حجاب فتوشاپی از زنان ایران باستان


در نقوش برجسته ی باستانی ما اصلا تصویر زن بی حجاب نداریم!
این عکسا رو از روی یونانی ها کپی کردن!
گل لوتوس + چند موتیف هنری ایران باستان را هم همراهش کردن باور کنی!
نوشتن ملکه ی ایران در زمان هخامنشی!
نکنید این کارا رو تن پادشاه های باستان رو توی گور نلرزونید ؛ اونا غیرت داشتن!

توی نقوش برجسته بر تن اسرا و یاغی های دستگیر شده شلوارهای تنگ و کوتاه میپوشاندند!
برای خفت و خاری... چه برسه به ساپورت که بدن نما هم هست!

اشراف زادگان حتی مردها شلوار و لباس بلند و گشاد بر تن میکردند!
حتی تا زمان ساسانیان! شلوارهایی گشاد و بلند!
البسه ی تنگ و کوتاه مخصوص اسرا و بدبختهای امپراطوری بوده...

از ما گفتن بود میخوای باور کن میخوای نکن! تحقیق کن...