مجموعه مستند «سال های هسته ای»، اولین مستند از این مجموعه با عنوان از هیروشیما تا لوزان
اثر مجموعه تلویزیونی «ثریا» است که به ناگفته های این روزهای سرنوشت ساز کشور می پردازد.
دانلود مستند