سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قدرت بعضی چیزها

قدرت بعضی چیزها خیلی معلوم است،مثل آهن!
یک بار میشود شمشیر سر می اندازد، یک بار میشود چرخ دنده صنعت راه می
اندازد.یک بار می شود اسلحه،قلب را از کار می اندازد.اما تاثیرش عمیق نیست.
قدرت بعضی چیزها معلوم است، مثل کاغذ!
یک بار می شود کتاب مغز را به تکاپو می اندازد،یک بار می شود روزنامه جامعه
را به تکاپو می اندازد.یک بار می شود اسکناس و دلار قلب ها را به تکاپو می اندازد.
با این حال هنوز هم تاثیرش ماندگار نیست.
اما بعضی چیزها قدرتشان محسوس نیست،مثل پارچه!
یک روز لباس گرم می شود و انسان را از سرما و مرگ نجات می دهد.
یک روز دامن کوتاه می شود و تمدن عظیم اسلامی را در آندلس به یغما می برد.
یک روز چادر می شود و بیخ گلوی استعمار را می گیرد!
احساس غرور می کنم که تو چادری هستی...
ان شا الله محجبه بمانی برای همیشه.
مطلب بعدی : تنبلی چیست؟