این همه خوشبختی رو مدیون تو هستم خدای گلم...
این همه دلدادگی ؛ این همه پروانگی ...
واسه اینه که عاشق تو ام...
تویی که سیئات را به حسنات تبدیل میکنی...
عاشقتم.. مهربون!

VAHIDZARE.IR
INSTAGRAM: @VAHIDZARE.IR