من به این گوشه ای از صحن خوش اما آقا
اینهمه دوری از تو چه دوایی دارد؟
گوشه ای ذکر تو بر لب و به دل حسرتها
دل بی طاقت من بی تو چه حالی دارد؟
بی تو آدم که در این بادیه ها سرگردان
من که غافل شدم از تو چه جزایی دارم؟
در هوای یار و دلدارم نفس همراه آه
اینهمه عاشق دیدار تو حسرت دارد.
اللهم عجل لولیک الفرج
آخرین روزهای پاییز سال 1394
شاعر: وحید زارع
امام حسن