به نام زیبایش سلام
قسمتی از هزینه هایی که ایران برای صلح در جهان پرداخته
مردم ایران همانند جنگ 8ساله تحمیلی هنوز درگیر جنگ هستند
هنوز دختر دهه هفتادی ما در سن بیست سالگی همسر شهید نام میگیرد!
هنوز چند قلوهایی داریم که در یک سالگی فرزند شهید نام میگیرند!

قسمت پنجم شهید علی یزدانی نود و هفت مگابایت

قسمت ششم شهید حسین براتی صد و بیست مگابایت

قسمت هفتم شهید علی اصغر شیر دل هشتاد و نه مگابایت

قسمت هشتم شهید مصطفی بختی نود و دو مگابایت

التماس دعا
دانلود از سایت انصار کلیپ