خانه خراب آخر ای جدایی دشمن دل ای غم نهایی
خانه خراب آخر ای جدایی دشمن دل غم نهایی

روزی یار یگانه بودم
نور چشم زمانه بودم
برگ و بال ترانه بودم
جدایی ای جدایی
جز غم حاصلی بر نداشتم
جدایی آی جدایی...

رفتن و دل کندن و برنگشتن...
صرف نظر از گله های بسیار
من بخدا عزم سفر نداشتم
از این حال و هوا دل من گرفته
از این چون و چرا دل من گرفته
بس کن بهر خدا دل من گرفته

از آهنگهای افغانستانی
بیاد شهید حسین براتی از مدافعان حرم حضرت زینب
پی نوشت: متاسفانه لهجه خواننده رو بیش از این نفهمیدم...
شهید نظر میکند به وجه الله چه ایرانی باشد چه افغان!
صرفا جهت دل خودم..
غیر ممکنه مستند ملازمان حرم رو ببینم
و بخودم نگم: "خاک بر سر بی لیاقتم"