تعجب نکنید این خانوم نمیخواد بره جنگ و بمباران شیمیایی اومده بوده ثبت نام کنه واسه نامزدی مجلس!
البته احتمالا میخواسته بگه هوا آلودس! نقل از سایت تابناک
مجلس شورای اسلامی