شیخ صدوق نقل کرده که امام حسین ـ علیه السّلام ـ فرمودند:
«منا اثنا عشر مهدیا او لهم امیر المؤمنین علی بن ابی‌طالب و آخر هم التاسع
من ولدی و هو الامام القائم بالحق یحیی الله به الارض بعد موتها و تظهر به
دین الحق علی الدین کله و لو کره المشرکون له غیبه یرتد فیها اقوام و یثبت
علی الدین آخرون فیؤذون و یقال لهم متی هذا الوعدان کنتم صادقین اما ان
الصابر فی غیبته علی الاذی و التکذیب کالمجاهد بالسیف بین یدی رسول الله ـ
صلی الله علیه و آله ـ .»
دوازده نفر مظاهر هدایت از مایند که اول آنان امیرالمؤمنین و آخر آنان،
نهمین فرزند من، امامی است که حق را برپا خواهد داشت. خداوند زمین مرده را
به وجود او زنده خواهد فرمود و در پرتو او دین حق را بر همه ادیان، غالب
خواهد گردانید هر چند که کفار را خوش نیاید. برای او غیبتی است که اقوامی
در آن دوران غیبت از دین برمی‌گردند و گروه‌هایی نیز در ایمان خود ثابت
می‌مانند
لیکن اینان مورد اذیت و آزار منکرین قرار می‌گیرند و به آنها گفته
می‌شود اگر راست می‌گویید پس چه زمانی وعده ظهور، فرا می‌رسد. آگاه باشید
کسی که در غیبت ولی عصر بر این آزارها و تکذیب‌ها صبر کند به منزله کسی است
که با شمشیر در خدمت رسول الله جهاد کرده باشد.