همیشه در تصمیم گیری مشکل دارند چون از اشتباه کردن می ترسند. تصمیم گیری قطعی برای شان سخت است مثلا وقتی می خواهند لباس بخرند بارها و بارها مغازه های مختلف را می بینند با دیگران مشورت می کنند بالاخره نمی توانند به راحتی تصمیم بگیرند.

 مدام از دیگران ایراد می گیرند.

 از این که مورد انتقاد قرار بگیرند می ترسند، وقتی انتقادی را می شنوند ناراحت می شوند.

 پذیرش کمی دارند.

معمولا هم نسبت به خودشان وهم دیگران نوعی خشم و عصبانیت دارند چون نقص ها را می بینند.

تحمل عقاید متفاوت را ندارند و فقط نظر خودشان را درست می دانند.

مقداری خودخواه هستند یعنی فقط خودشان را قبول دارند.