یکی از بدترین خلق و خو‌ها مربوط به کسانی است که همیشه از همه چیز نا‌راضی و گله‌مند بوده و در هر شرایطی به زمین و زمان بد و بیراه می‌گویند. از آب و هوای شهر گرفته تا شانس و اقبالشان در زندگی گزینه‌هایی است که از آنها، انسان‌هایی همیشه نا‌راضی می‌سازد.
در حقیقت این افراد هیچ وقت به وضعیت موجود رضایت نمی‌دهند و از آنچه برایشان رقم می‌خورد شکایت دارند چرا که خیلی خوب بلدند از هر چیزی مشکلی بتراشند و آن را با شکایت به زبان بیاورند. در نتیجه این افراد را همیشه با ویژگی‌هایی مانند غم و غصه دایمی، افسردگی، جنگیدن با دیگران و نداشتن آرامش خواهید دید.
اما اگر شما هم این ویژگی را دارید و تصمیم به ایجاد تغییر در خود هستید خوب است ابتدا بدانید ریشه این نا‌رضایتی‌ها در چیست چرا که با شناخت دلایل آن یک مرحله به حل مشکل نزدیک می‌شوید.
امیدوارم مطالب روانشناسی بدرد شما بازدیدکنندگان عزیز بخورد.