دلایل نا‌رضایتی افراد
• فراموش کردن توانایی‌های خود
گاهی افراد یا نمی‌دانند چه توانایی‌هایی دارند و یا فراموش می‌کنند قادرند از پس خیلی کارها بر‌بیایند در نتیجه نسبت به آینده ترس و اضطراب دارند. مدام در ذهن خود اتفاقات و حوادثی را ترسیم می‌کنند که با رخ دادن آنها، دچار مشکل شده و زندگیشان فلج می‌شود. همین امر هم باعث می‌شود از ساده‌ترین مسایل ابراز نا‌رضایتی کرده و ترس و اضطراب خود را اینگونه بروز دهند.

این افراد برای اتفاقاتی که هنوز نیفتاده چنان ماجراهایی را در ذهن خود می‌پرورانند که بیشتر شبیه داستان‌های سینمایی است تا یک زندگی واقعی و از آنجایی که خود را در حل آنها نا‌توان می‌بینند، نا‌رضایتی در وجود آنها ذره ذره رشد کرده و تا جایی پیش رفته که به یک ملکه ذهنی و رفتاری تبدیل می‌گردد.