وقتی بدانید کی و کجا و به چه میزان حس نا‌رضایتی در شما بیدار می‌شود مانند بیماری که به دنبال درمان رفته و تشخیص داده چه مشکلی دارد در نتیجه انگیزه لازم برای درمان را پیدا می‌کنید. پس بررسی دلایل این نا‌رضایتی گامی مهم است که باید با شناسایی شما صورت بگیرد. یادتان باشد در این گزینه از جزیی‌ترین مسایل هم نباید عبور کنید چرا که همین مسایل جزیی به دغدغه‌های بزرگ تبدیل می‌شود.

• عوامل نا‌رضایتی را رفع کنید
مثلا یکی از عوامل نا‌رضایتی ما ماندن در ترافیک است. اینجاست که با آگاهی از آن متوجه می‌شوید باید مسیر دیگری برای تردد انتخاب کرده یا حتی زمان زودتری را برای بیرون آمدن از خانه در نظر بگیرید.

• خوش‌بین شوید
مسلم است یک شبه نمی‌توان خوش‌بین شد اما اگر بپذیرید این گزینه راه حلی مهم و ماندگار است باید آرام آرام و با تمرین و تمرکز مسیر افکارتان را از بد‌بینی به سوی خوش‌بینی معطوف کنید. حتی می‌توانید در طول روز آماری از این جایگزینی برای خود در نظر گرفته و با افزایش آن تلاشی انگیزشی در پیش بگیرید.

تا جایی که می‌توانید از افرادی که به شما انرژی منفی القا می‌کنند دوری کنید. به هیچ وجه از کلمات منفی مانند "نمی‌تونم، نمیشه و..." استفاده نکنید. صبرتان را بالا ببرید و برای این کار برنامه‌ریزی کنید. مثلا با خود قرار بگذارید در این یک هفته پیش رو قصد دارید میزان نا‌رضایتی خود را از صد به پنجاه برسانید و در هفته بعد از پنجاه به بیست و همین روند را ادامه دهید تا به صفر رسیده و شما با این خلق منفی برای همیشه خدا‌حافظی کنید.

در این مسیر خانواده و اطرافیان به خصوص دوستان هم نقش اثر‌گذاری دارند پس با مطلع کردن برخی از آنها و باز‌خوردی که به رفتارهای اصلاح شده شما دارند قدم‌های محکم‌تری بر‌دارید.

و در آخر اینکه مبانی مذهبی، اعتقادی، ارزشی و معنوی در این راستا بیشترین کمک را به شما خواهند کرد. پس تا می‌توانید ارتباط خود را با آنها بیشتر کنید.