چکیده
در نیم? اول قرن بیستم تحولی شگرفت در تئوری های تحلیل جهان ماده بوجود آمد و تلاش های دانشمندانی چون رادرفورد، بوهر، پلانک، انیشتین، فرمی، خانواده کوری و دیگران باعث تکمیل نظریه های شکافت اتم و آزادسازی انرژی درون هسته گردید.

وجود این انرژی می‌توانند نعمتی باشد زیرا از آن در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی (تولید رادیو داروها و ...) و مبارزه بر علیه بیماری‌ها (درمان سرطان و ...)، کشاورزی (ارتقاء کیفی گیاهان و نابودی آفات و ...)، صنعت (کنترل کیفی دستگاه ها و ابزار آلات دقیق وتولید انرژی الکتریکی و ...) می توان استفاده نمود.در این نوشتار به طور مختصر به برخی از این کاربردها اشاره می شود که گویای عزم راسخ ملت ایران به دسترسی و بهره گیری هرچه بیشتر از این فناوری که نه تنها خود به طور مستقیم نعمتی بزرگ است که در توسعه سایر علوم و فناوری نقش اساسی وجدی بعهده دارد.

مقدمه

تقاضای انرژی روز به روز در جهان در حال افزایش است و پیش بینی شده است که مصرف انرژی جهانی از سال 2005 تا 2030 به میزان 50? افزایش خواهد یافت.

چه عواملی موجب افزایش تقاضای انرژی به این میزان در سراسر جهان شده است؟

1. صنعتی شدن که خود موجب می شود بازارهای نو ظهوری بوجود آید که خواستار تقاضایی انرژی بیشتری باشند.

2. افزایش ثروت که باعث رشد اقتصادی و در نتیجه تقاضایی انرژی بیشتر می شود.

3. جهانی شدن که موجب افزایش حمل و نقل و در نتیجه افزایش مقدار مصرف انرژی می گردد.

در حال حاضر بیشترین منابع تامین انرژی، سوخت های فسیلی و انرژی های حاصل از آنها می‌باشد، که این منابع به مرور زمان در حال اتمام هستند. این امر خود دلیلی بر پیدا کردن جایگزینی برای سوخت های فسیلی می‌باشد. انرژی های تجدید‌پذیر به عنوان جایگزینی برای سوخت های فسیلی مطرح شده اند. اما به دلیل صرفه اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های اولیه در زمینه انرژی فسیلی، انرژی‌های تجدید‌پذیر در مقیاس صنعتی هنوز فراگیر نشده اند. یکی از جایگزین‌های مناسب برای انرژی های تجدید‌پذیر، انرژی حاصل از شکافت هسته ای مواد می‌باشد. کره زمین خواستار انرژی پاک است و انرژی هسته ای یک راه حل اساسی برای این موضوع می باشد.

نیروگاه های هسته ای به دلیل برتری های زیست محیطی و مقدار سوخت مورد نیاز کمتر، برای تولید یک مقدار انرژی نسبت به نیروگاه‌های فسیلی از برتری ویژه ای برخوردارند. از آنجایی که سرمایه گذاری‌های اولیه برای ساخت چنین نیروگاه هایی به دلیل رعایت نکات ایمنی بالاتر از نیروگاه های فسیلی می باشد؛ اما این هزینه سرمایه گذاری مازاد در طی سالیان بهره برداری، به مرور زمان با هزینه های بهره برداری کمتر جبران می‌گردد.

استفاده از انرژی هسته ای، یکی از اقتصادی ترین شیوه ها در دنیای صنعتی است و گستره عظیمی از کاربردهای مختلف، شامل تولید برق هسته ای، تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها، کشاورزی و دامداری، کشف منابع آب به این فناوری مرتبط می‌شود.

انرژی هسته ای در مجموع، مانند یکی از انرژیهای موجود در جهان مانند انرژی بادی، آبی، گاز، نفت و ...است، اما در مقایسه با آنها جزء انرژیهای پایان ناپذیر شمرده می‌شود، که از نظر میزان تولید انرژی پاسخگوی نیازهای بشر خواهد بود.

فناوری هسته‌ای کاربردهای متعددی دارد که در یک تقسیم بندی کلی میتوان آنرا به دو دسته نظامی و غیرنظامی تقسیم کرد. کاربرد صلح‌آمیز هسته‌ای را می‌توان در یک نگاه کلی به شرح زیر بیان نمود:

فناوری هسته ای که از دو شاخصه مهم یعنی صرفه اقتصادی بیشتر و آلودگی هرچه کمتر زیست محیطی برخوردار می‌باشد، خواهد توانست در اقتصاد کشور نقش بسزایی ایفا کند. لازم به ذکر است انرژی هسته ای به تمامی انرژیهای دیگر قابل تبدیل است ولی هیچ انرژی به انرژی هسته ای تبدیل نمی‌شود.

بطورکلی در خصوص فعالیتهای هسته‌ای دو دیدگاه مطرح شده است: براساس دیدگاه اول دانش و فناوری هسته‌ای مانند سایر دانش‌ها زمینه و امکانی در مسیر رفاه و آسایش زندگی انسان است و همگان میتوانند از آن بهره مند شوند.

دیدگاه دوم که شماری از کشورهای غربی آنرا پیگیری می‌کنند، عقیده دارندکه دانش و فناوری هسته‌ای باید در اختیار چند کشور محدود در جهان باشد و دیگران نیازهای خود را از این کشورها تامین نمایند.

امروزه دستیابی به زوایای مختلف علوم و تکنولوژی هسته‌ای مسالمت آمیز و ایجاد زمینه های کاربرد آن می‌تواند به عنوان یک شاخص پیشرفت در پایداری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای هر کشوری بشمار آید و علاوه بر این می‌تواند نمایانگر سطح دانش و توان بالای دانشمندان آن جامعه باشد. تاثیر فناوری هسته ای بر سایر فناوریها به گونه ای است که می‌توان آن را موتور پیشران سایر علوم و فناوریها دانست.