بی شک ایران نیز همانند کشورهای در حال توسعه برای رقابتی نمودن محصولات صنعتی خود در بازارهای جهانی و کسب سهم عادلانه از عواید محصولات صنعتی در منطقه مجبور به بکارگیری تکنیک های هسته ای بخش صنعت و صنایع مختلف است.

با شروع کار تحقیقات هسته ای در ایران، بار دیگر رسانه های غربی با جنجال آفرینی، در تلاش اند که در تصمیم و عزم کشور مان مبنی بر تاسیس نیروگاه های هسته ای برای مصارف صلح آمیز، شک و شبهه وارد سازند. این درحالی است که ایران اسلامی با تعیین خطوط قرمز ،و تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای، عزم و اراده راسخ خود را برای دستیابی به تکنولوژی هسته ای و نیز غنی سازی اورانیوم در داخل ثابت نموده است. انرژی هسته ای به صورت صلح جویانه موارد مصرف گوناگونی دارد، برخی از موارد مشخص کاربرد فناوری هسته ای در حوزه های مورد نیاز جامعه به شرح زیر است:

1- تولید انرژی الکتریکی پاک

2- پزشکی و بهداشتی

3- صنایع غذایی وکشاورزی

4- دامپزشکی و دامپروری

5- مدیریت منابع آب

6- صنایع سنگین

7- عمران و شهر سازی

8- امنیت سایبری در صنایع