به نام زیبایش سلام
شبهای رمضان فرصت خوبیست برای تجدید خاطرات راهیان نور پارسال
خلاصه میکنم ، وسط عکاسی از هویزه و قبور شهدا
ناگهان رفتیم سر قبر شهید علی حاتمی
سر قبر شلوغ بود همه هم دختر دم بخت
ما هم عکاس و فیلمبردار دو نفری یهو بالای سرشان سبز شدیم!
آقای شفیعی به من گفت: میدانی که برای این شهید جک بگویی مشکل ازدواجت را حل میکند!
خندیدم و شروع کردیم به عکاسی و ایشان هم فیلمبرداری
ناگهان بیچاره خانمها الفرار! همگی رفتند
گفتم خوب شد فرصت خوبی است
شهیدی که رییس کمیته ی ازدواج است جکی گفتم و قسمش دادم هرچند بی مزه است بخندد!
به قول دوستی: شهدا کمیته کمیته شده‌اند و دردهای مردم را بررسی می‌کنند و حل می‌کنند؛ کمیته ازدواج فکر کنم فعال‌ترین و پر رفت و آمدترین کمیته‌ها باشد.
خب من هم مجرد ، شهید هم مسئول رفع تجرد ما!
خوب است ؛ قدری با ایشان خلوت کردم و رفتم سراغ شهید علم الهدی!
این عکس هم یادگار همان موقع است که گفتم...
شهید حاتمی
اگر همین امسال بنده را ناگهان متاهل یافتید
یا دست در دست یار دیدید
زیاد تعجب نکنید
کار کار خود شهید حاتمی است
انشاءالله که از تنهایی در بیاییم بلند صلوات بفرست.