قال رَسُولُ اللّهِ - صلی الله علیه وآله - : اَوْصانی رَبّی بِتِسْع: اَوْصانی
بِالاْخْلاصِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلانِیَةِ، وَ الْعَدْلِ فِی الرِّضا وَ الْغَضَبِ، وَ الْقَصْدِ فِی الْفَقْرِ
وَ الْغِنی، وَ اَنْ أعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنی، وَ أعطِیَ مَنْ حَرَمَنی، وَ أصِلَ مَنْ قَطَعَنی، وَ اَنْ یَکُونَ
صُمْتی فِکْراً، وَ مَنْطِقی ذِکْراً، وَ نَظَری عِبْراً.
«أعیان الشّیعة، ج 1، ص 300»
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
پروردگار متعال، مرا به 9 چیز سفارش نمود:
اخلاص در آشکار و پنهان،
دادگری در خوشنودی و خشم،
میانه روی در نیاز و توانمندی،
بخشیدن کسی که در حقّ من ستم روا داشته است،
کمک به کسی که مرا محروم گردانده،
دیدار خویشاوندانی که با من قطع رابطه نموده اند،
خاموشی سخنم،
یادآوری خداوند
و نگاهم عبرت و پند باشد.