برا نامه هاتم گریه کردن ولی بی وفا

الامان از وعده های پوج کوفیان

اینا همه دروغ میگن طرفدارتن

اینا تو فکر کشتن علمدارتن

بی غیرتن این مردم

دلواپسم آقا جون

از برق طلا انگار

کوره همه چشماشون

حسین میا به کوفه کوفی وفا ندارد.