به نام زیبایش سلام
و اما ششمین روز محرم رفتم به مسجد الغدیر در جوار بوستان شهید گمنام که ساماندهی خوبی داشتند و سخنرانی خوب ، سینه زنی پر شور و قسمت مهم آن حضور ناگهانی یک شهید گمنام از جزیره ی ام الرصاص در مجلس بود که بعد از سی سال فراق برگشته و فریاد هل من ناصر ینصرنی مولایش را به یاد ما می آورد... او برگشته اما چه برگشتنی... وقتی رسیدی همه جا بودی خوش خدا پیچید...
هفتمین روز از محرم هم سپری شد و توفیق حضور در مراسم مسجد امام حسن مجتبی شهرک گلستان را یافتم ، مجلس پرشور و معنوی بود جای شما خالی برخی از دوستان قدیمی که برای عکاسی شهدا مرا صدا میکردند را هم زیارت کردیم و خاطراتمان مرور شد خصوصا خاطرات راهیان نور...
الهی بحق حسینت شهادت را نصیب ما بگردان. یا مهدی.