به نام زیبایش سلام
شش ماهی از مستند سازی در مورد تاریخ معاصر ایران یعنی دوران امام خمینی ؛ فیلمبرداری ها و میکس های شبانه روزی و نرمالایز کردن صدا و هنگ کردن لپتاپ در اثر کار زیاد.. میگذرد ، دلم شدید برای پروژه ی جدید مستند سازی تنگ شده بود که امروز حس کردم دوباره انتخاب شدم برای سختی های مصاحبه و مستند تاریخ معاصر ، این بار مستندی در مورد تاریخ معاصر شیراز که ناگفته های زیادی آنرا در هاله ای از ابهام فرو برده است...
جلسه اول را امروز  برگزار کردیم ، الحمدلله همه صحبت های اولیه انجام شد و به دعای خیر دوستان انشاالله دوباره به آرزوی خود میرسم.. که همانا روشن کردن گذشته های تیره و تاری که فاصله ی زمانی زیادی با ما ندارند، زندگی بدون تاریخ از نظر من یعنی مرگ ، یعنی فراموشی... الهی بحق امام حسین کمکم کن.