روی اجاق، قوری شبنم گذاشتم 

دمنوش خاطرات تو را دم گذاشتم 

 

شد آخرین لباس تنت، دستمال اشک 

این روضه را برای محرم گذاشتم 

 

گفتی که صبر پیشه کن ای باغ مریمم

هر روز ختم سوره‌ی مریم گذاشتم

 

هر بار روی خون تو قیمت گذاشتند 

غم‌های تازه‌ای بر روی غم گذاشتم

 

هرگز تکان شانه‌ی دل را کسی ندید

من داغ لرزه را به دل بم گذاشتم

 

تو در رکاب حضرت زینب قدم زدی 

من بر رکاب  صبر تو، خاتم گذاشتم 

 

حالا من و یتیمی گل‌های باغ تو 

قابی که روی چادر بختم گذاشتم 

 

این خانه بعد رفتن تو سنگر من است 

این گونه پا به خطّ مقدّم گذاشتم

 

خانم عالیه مهرابی از استان یزد