سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اقلیمـ رهایے

یا مَن یبَدِّل السَیئاتِ بالحَسنات ...

راهپیمایی 30آبان شیرازیها

    نظر

رئیس جمهور ذوق نکن!!!

 


انزجار مردم فارس از آشوبگران با حضور حماسی در راهپیمایی


جواب بده روحانی !!!


حضور امروز ما تائید بی تدبیری دولت نیست!!!

 دولت بی لیاقت و مجلس بی کفایت، حاصل انتخابه!!!

شعار نده کار کن، تنظیم بازار کن!!!

 

مقصر اصلی بی نظمی، بی تدبیری دولت است.

 «این‌همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده»، «آمریکا در چه فکریه، ایران پر از بسیجیه»