به نام خدا 

شش سال گذشته..

تازه روحانی میگوید: :قول‌های اول دولت را در شرایط «صلح» داده بودیم، الان وارد «جنگ» شده‌ایم..

مگر شما سایه جنگ را با برجام از ما دور نکرده بودید.

مگر قلب راکتور اراک را بتن نکردید؟
مگر اجازه به آژانس ندادید؟
چقدر گفتیم داریم خلع سلاح میکنیم خودمان را!
گفتی نه گلابی میدهد این باغ...
گفتی...
اینقدر گفتی که میوه فروشی سر کوچه ی ما هم آمارت را دارد...
سخنانت را همه ی مردم کوچه و بازار از حفظ شده اند...
خجالتش برایت تا ابد میماند!
نمیگویم ما مردم خیلی خوبی هستیم و اخلاق مدار...
اما تو بی معرفت ترین رئیس جمهور دنیایی...
گمان نمیکنم به بد قولی تو در دنیا کسی باشد.
تو هنوز سایه ی جنگ بر سرت است و ما سایه ی امام زمان... برو خود را باش.