این شبا اگه توی تکیه ها هیئت های سینه زنی

دلتون لرزید اشکتون جاری شد...

خلاصه یه معرفتی پیدا کردین یاد ما هم باشید...

یاد مریض ها هم باشید...

خیلی ها الان رو تخت بیمارستان ها منتظر و چشم براه دعای شما هستن...

واسه یکی از دوستای منم که سرطان داره دعا کنید التماس دعا داره!

خدایا توی این شبهای با برکت ما رو لحظه ای به خودمون وا مگذار...

یا حق